woensdag 25 april 2018, 06:51 uur

Huis kopen in trek bij Turkse Amsterdammers

post thumbnail

Niet-Westerse allochtonen kopen steeds vaker een huis. Vooral onder Turken neemt het eigen huizenbezit toe. Toch blijven zij in woningbezit achter bij autochtone Amsterdammers, 23 tegen 32 procent. Maar vooral tweede-generatie Turken blijken in 2009 even vaak een woning te hebben gekocht als hun autochtone mede-stadsbewoners. Dat blijkt uit onderzoek van de Dienst Wonen en de gemeente Amsterdam.

Vooral Nieuw-West en in mindere mate Noord zijn populair om een huis te kopen. Amsterdammers van Marokkaanse afkomst blijven wat huizenbezit betreft achter bij hun stadgenoten. Zij hebben met 12 procent niet half zo vaak een eigen huis als Turken. Opvallend is ook dat het aantal Amsterdammers van Surinaamse afkomst in 2009 minder vaak een huis kocht dan daarvoor.

Volgens de onderzoekers zullen de verschillen in de toekomst wel steeds kleiner worden.

Geen Reacties | Plaats Reactie

Lokum.nl Turkish Delight in Holland!