Jonge Turkse Nederlanders zien Syrië-gangers als helden?

0

“Verreweg de meeste jonge Turkse Nederlanders zien Syrië-gangers als helden”. Dat is de opmerkelijke conclusie van een enquête door onderzoeksbureau Motivaction. Het bureau heeft de enquête afgenomen onder 300 Turkse Nederlanders tussen 18 en 35 jaar, in opdracht van het multiculturele instituut Forum.

90 procent van de ondervraagde Turkse Nederlanders vindt Syrië-gangers helden en 72 procent staat achter de opmars van IS. Een meerderheid van de Turkse Nederlanders is wel negatief over het uitroepen door IS van een kalifaat in delen van Syrië en Irak. Maar tegelijkertijd vindt 80 procent geweld van jihadistische strijdgroepen tegen niet- of andersgelovigen niet verkeerd.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), een samenwerkingsverband van 380 moskeeën, heeft ‘met ontsteltenis’ kennis genomen van het onderzoek. Het CMO wil over het onderwerp in gesprek, maar wijst er wel op dat het om een verkennend onderzoek gaat. “Er is nader onderzoek nodig, des te meer omdat dit rapport sterk afwijkt van eerdere onderzoeken. Op het eerste gezicht ontbreekt op onderdelen de nuancering.”

Het Inspraakorgaan Turken in Nederland noemt de resultaten verontrustend, maar twijfelt ook aan de representativiteit van de steekproef. Dat heeft te maken met het tijdstip van het onderzoek.

Op sociale media, waaronder Twitter, reageren veel Turkse Nederlanders verontwaardigd op de stelling van onderzoeksbureau Motivaction. Het rapport stelt dat het overgrote deel van de jonge Turkse Nederlanders Syriëgangers als helden ziet. Veel jonge Turken zeggen zich daar niet in te herkennen en zijn boos.

twitter_reacties

twitter_reacties2

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here