‘Turkse jongeren voelen zich thuis in Nederland’

1

Turkse jongeren waren deze maand veel in het nieuws. Er zou sprake zijn van een afname van de binding met de Nederlandse samenleving en een maatschappelijk isolement. Maar dat ligt genuanceerder blijkt uit een onderzoek dat inzicht geeft in hoe hoogopgeleide Turkse jongeren denken over de Nederlandse samenleving en hun identiteit.

Deze jongeren voelen zich grotendeels thuis in Nederland. Uit onderzoek van Stichting de Nieuwe Generatie en Labyrinth Onderzoek & Advies blijkt dat ruim tweederde (70%) van hen de Nederlandse samenleving als voldoende waardeert. Een mogelijke reden hiervoor is het veelvuldige contact dat Turkse Nederlanders hebben met autochtone Nederlanders.

De Turkse hoogopgeleide jongeren zijn over het algemeen tevreden over de Nederlandse samenleving en de kansen die zij krijgen. Zij voelen zich in de meeste gevallen thuis en geven de Nederlandse samenleving een voldoende als rapportcijfer. Als het gaat om de arbeidsmarkt en de kansen die zij daar krijgen zijn zij ook positief. Bijna de helft (42%) van de Turkse respondenten geeft aan dat het niet moeilijk is om een baan te vinden. Ook geeft een groot deel van hen aan dat hun afkomst geen negatieve invloed heeft op het vinden van een baan.

Van een maatschappelijk isolement lijkt onder de Turkse respondenten ook geen sprake. Bijna alle Turkse jongeren (95%) hebben (autochtone) Nederlandse vrienden. Ook komen er soms (54%) tot vaak (27%) (autochtone) Nederlandse vrienden of buren bij hen op bezoek. Ook de contacten die zij hebben in de vrije tijd geven een positief beeld. Bijna iedereen (92%) gaat in zijn of haar vrije tijd om met (autochtone) Nederlanders. Wel is het zo dat meer dan de helft van de ondervraagde hoogopgeleide Turkse jongeren (58%) meer contact heeft in hun vrije tijd met Turkse Nederlanders dan met autochtone Nederlanders.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here