Wet Einde export kinderbijslag aangehouden

0

De Eerste Kamer heeft de behandeling van het wetsvoorstel ‘Einde export kinderbijslag’ aangehouden. Dat is het resultaat van een debat met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgelopen week.

Het wetsvoorstel behelst een algeheel exportverbod voor kinderbijslag buiten de EU, ook voor landen waarmee Nederland een verdrag heeft dat hiervan afwijkt. In het debat uitten diverse woordvoerders bezwaren over de gevolgen van het exportverbod voor een groot aantal internationale verdragen en de diplomatieke verhoudingen met onder meer Turkije.

De Kamer besloot hierop het wetsvoorstel aan te houden, in afwachting van een advies dat minister Asscher op verzoek van de Eerste Kamer zal vragen aan de Raad van State.

Senator Schrijver (PvdA) merkte tijdens het debat op dat de beëindiging van de export van kinderbijslag een groot aantal bilaterale verdragen ‘overhoop haalt’. Ten aanzien van Turkije merkte senator Schrijver op dat volgens de regering Nederland slechts gehouden is Turkse werknemers in Nederland van wie hun kinderen in hun thuisland verblijven op voet van gelijkheid te behandelen met Nederlandse werknemers van wie hun kinderen ook in Turkije verblijven. Schrijvers vraagt zich af of deze interpretatie van de regering van het bilaterale verdrag uit 1966 juridisch houdbaar is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here